SẢN PHẨM MỚI

VIDEO CLIP

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Thông báo số 02/TB-JOS
Thứ năm, 09:48 Ngày 25/03/2021

V/v cho thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau đối với Công ty Cổ phần chế biến thủy sản xuất khẩu Minh Hải

Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

TOP