NEW PRODUCT

VIDEO CLIP

     

     

CUSTOMER SUPPORT

  • Sales
    • Tel       : +84(0) 2903.836.138 
      Hotline : +84(0) 943.444.799

INVESTOR RELATIONS

Tuesday, 11:05 - 19/07/2016

Document of Annual General Meeting of Shareholders in 2016 of Minh Hai JOSTOCO

Details
Thursday, 11:03 - 02/06/2016

Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2016 of Minh Hai JOSTOCO

Details
Thursday, 11:04 - 02/06/2016

Resolution of the Annual Shareholders\' Meeting of Minh Hai Jostoco in 2016.

Details
Tuesday, 16:15 - 24/05/2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào 31/12/2015

Details
Saturday, 11:04 - 14/05/2016

Invitation to attend the 2016 Annual General Meeting of Shareholders of Minh Hai Export & Import Exporting Company

Details
Tuesday, 11:04 - 20/10/2015

Ngày 30/5/2015 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chế biến Thuỷ sản Minh Hải đã diễn ra thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Details
TOP